หมวดหมู่สินค้า

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
            ในปัจจุบันนี้การสะสมของเก่าเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วโลกในประเทศไทยเราเองก็มีกลุ่มหรือชมรมอนุรักษ์ของเก่า เกิดขึ้น มากมาย แล้วแต่รสนิยมของแต่ละบุคคลว่าชอบสะสมของเก่าในแนวไหน บางคนชอบพระเครื่อง ถ้วยชาม นาฬิกา รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เสื้อผ้า รองเท้า เข็มขัด หรือแม้กระทั่งของเล่น ของสะสมต่าง ๆ ดังนั้นคณะผู้จัดทำเว็บนี้ได้ รวมตัวกันหลายฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความคิดตรงกันที่จะพัฒนาและยกระดับการสะสมของเก่าให้เป็น มาตรฐาน     
 โดยจะเน้นการสอนให้ดูหรือแยกแยะของเก่า กับของเลียนแบบของเก่า ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่ความสามารถของพวกเรา จะทำได้ เพื่อจะได้ศึกษาและสะสมไปในแนวทางเดียวกัน และยังจะพยายามสอดแทรกประสบการณ์ในการสะสมให้ผู้ที่ สนใจจะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากคณะผู้จัดทำยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ เว็บน้อยมาก จึงอาจต้องใช้เวลามากสักหน่อยในการทำเว็บให้สมบูรณ์ครอบคลุมทุกเนี้อหา คณะผู้จัดทำจะขอนำเสนอสิ่ง ที่ชำนาญมากที่สุดก่อน คือการสะสมเสื้อผ้า ยีนส์ยี่ห้อต่างๆ ของอเมริกันชนในยุคสร้างประเทศ </p>
 
            คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย แต่ขอออกตัวไว้ว่า อาจจะมีข้อผิดพลาด บ้างเพราะของเก่าบางอย่างก็มีประวัติที่คลุมเครือ ไม่มีใครรู้จริงหมดทุกอย่าง ถ้าผิดพลาดประการใดก็หวังว่าท่านผู้รู้ทั้ง หลายจะช่วยกันชี้แนะ ช่วยกันติชมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแด่สาธารณะชนทั้งหลาย