หมวดหมู่สินค้า

News & Knowledge

กฎ กิกา มารยาท ในการซื้อขาย

จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับ ใหม่และใช้แล้ว ของแท้ USA คุณภาพดีราคาเป็นกันเอง บริการส่ง EMS ทั่วไทย สนใจติดต่อ 086-3935565 (บอย) 

(ด่วนที่สุด) หลักเกณฑ์การซื้อ-ขายสินค้า

1. เมื่อตกลงซื้อขายกันแล้ว ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายตามราคาที่ตกลงกันไว้ และกรุณาโทรแจ้ง หรือส่งข้อความแจ้งโอนเงินให้รับทราบด้วย จะได้รีบจัดส่งโดยเร็วที่สุด ราคาสินค้าที่ตกลงกันเป็นราคาพร้อมส่ง EMS

ชื่อบัญชี นายอนุรักษ์  พรหมชัย  ธนาคารกรุงไทย จำกัด  ออมทรัพย์             สาขาย่อยการประปานครหลวง เลขที่ 080-104-2887

2. กรณีขอจองสินค้า ขอให้ดำเนินการโอนเงินจ่ายค่าสินค้า ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกลงซื้อขาย หากพ้นกำหนด ถือว่าการจองเป็นอันยกเลิก ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายให้ท่านอื่นต่อไป (ยกเว้นสำหรับลูกค้าพิเศษที่ซื้อขายกันเป็นประจำ) เนื่องจากทำให้เสียโอกาสทั้งตัวผู้ขายเอง และลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

3. กรณีขอคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุด สินค้าไม่ตรงตามรูปภาพ หรือเหตุอื่นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขายเอง ผู้ขายยินดีให้คืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าโดยไม่คิดเงินเพิ่มแล้วแต่กรณี(ระยะเวลานับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่เกิน 2 วันเท่านั้น)  แต่สำหรับกรณีที่ลูกค้าซื้อแล้วไม่ถูกใจ ใส่ไม่ได้ หรือเหตุปัจจัยอื่นอันเนื่องมาจากตัวผู้ซื้อเอง ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้านั้น  หรืออาจให้คืนสินค้าโดยหักค่าเสียเวลาดำเนินการเป็นเงิน 30-40 เปอร์เซ็นของราคาสินค้า แล้วแต่กรณีตามดุลยพินิจของผู้ขาย


*****โปรดเคารพในหลักเกณฑ์การซื้อขายด้วยครับ*****