logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

*SOLD*Vtg.1985 USAF MA1 JACKET ORIGINAL


รายละเอียด
*SOLD*Vtg.1985 USAF MA1 JACKET ORIGINAL
Size L. ไหล่ ประมาณ 20" อก25.5" แขน24" ยาว25.5" Made in U.S.A. ตัวนี้ ALPHA ทำมาใช้งานจริงในกองทัพ ไม่ใช่ทำออกมาขายให้พลเรือน จะบุในหนาหน่อย มีตำหนิเปื้อนจุดด้านหลัง รูที่แขนกับชายตามรูป...00 free EMS


??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡???????????š ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??„?????ˆ????????‚??‰?????„?????????????????????š?? ?????ž????????•??‚??™????????•???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??› ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???รหัสสินค้า 4435
ราคา 00 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 372 คน
วันที่ 13-07-2019