logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

Vtg.80's R.P.BROWN, JR. T-SHIRT


รายละเอียด
Vtg.80's R.P.BROWN, JR. T-SHIRT
Size L อก19.7" ยาว27" made in U.S.A. ผ้าทราย 50/50 ป้ายนี้ผ้าบาง นุ่ม เหมือน 15 Rayon คอไม่ต่อสภาพดีผ่านการใช้งาน เปื้อนชายหลังจางๆ...900 free EMS


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ 

รหัสสินค้า 4592
ราคา 900 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 189 คน
วันที่ 07-05-2019