logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

*SOLD*Vtg.1991 GLOGRIA ESTEFAN CONCERT T-SHIRT


รายละเอียด
*SOLD*Vtg.1991 GLOGRIA ESTEFAN CONCERT T-SHIRT
อก22" ยาว27.5" Made in U.S.A. ผ้า 100% Cotton สภาพผ่านการใช้งานมามาก สกรีนร้าว สีเริ่มซีด รู ด้ายที่ชายหลุดตามรูป...00 free EMS


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รหัสสินค้า 2935
ราคา 00 บาท
เบอร์โทร 0899843447
สถานะ ขายแล้ว
จำนวนผู้เข้าชม 48 คน
วันที่ 13-01-2020