logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

Vtg.70's LITTLE SISTER T-SHIRT


รายละเอียด
Vtg.70's LITTLE SISTER T-SHIRT
อก19.5" ยาว26" made in U.S.A. ผ้า100 % Cotton รุ่นเก่าบางนุ่ม ป้ายปีลึกผ่านการใช้งาน เปื้อนจุดเล็กตามรูป...700 free EMS


ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รหัสสินค้า 3156
ราคา 700 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 63 คน
วันที่ 11-03-2020