logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

Vtg.80's OHIO U T-SHIRT


รายละเอียด
Vtg.80's OHIO U T-SHIRT
อก15.5" ยาว25" Made in U.S.A. ผ้าทรายเทา 50/50 สภาพผ่านการใช้งาน เปื้อนรักแร้จางๆ สกรีนจาง...700 free EMS


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รหัสสินค้า 3219
ราคา 700 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 67 คน
วันที่ 20-03-2020