logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

Vtg.1994 Levi's 501-0660 U.S.A.


รายละเอียด
Vtg.1994 Levi's 501-0660 U.S.A.
Size 33x30 วัดจริง 31"x 29.5" จากเอว41" Made in U.S.A. กระดุมแดงรุ่นเก่า สภาพผ่านการใช้งาน สีเริ่มซีด แต่ผ้ายังหนา...1,800 free EMS


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รหัสสินค้า 3243
ราคา 1,800 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 335 คน
วันที่ 25-03-2020