logo Tomvintage

หมวดหมู่สินค้า

Levi's 505-0217 Big E Repro


รายละเอียด
Levi's 505-0217 Big E Repro
Size 34x34 วัดจริง 34"x 32.5" จากเอว43.5" ปลายขา 8" Made in TURKEY Big E ย้อนยุค สภาพเยี่ยมผ่านการใช้งานน้อยมีรอยสะกิดที่ปลายขาเล็กน้อย...5,000 free EMSรหัสสินค้า 3589
ราคา 5,000 บาท
เบอร์โทร 0899843447
จำนวนผู้เข้าชม 645 คน
วันที่ 30-05-2020