หมวดหมู่สินค้า

Register

สมัครสมาชิกธรรมดา (Free)

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครและเงื่อนไขการสมัครให้ละเอียด

1. เลือกที่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงและกดปุ่ม "ลงทะเบียน" กรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วนและถูกต้องและเป็นจริง
2. และกดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เสร็จแล้วจะมีอีเมล์ยืนยันการสมัครไปที่อีเมล์ที่ท่านกรอกในการสมัคร คลิ๊กที่ลิ้งค์ เพื่อทำการยืนยัน
3. เข้าระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ท่านลงทะเบียน คลิ๊กที่ลิ้งค์ ยืนยันการส่งเอกสาร และส่งเอกสารที่ถูกต้องเพื่อตรวจสอบ
4. จากนั้นจะมีอีเมล์ยืนยันการสมัครสมาชิกมาให้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

เงื่อนไขการสมัครและสิทธิพิเศษ

1. ท่านที่สมัครสมาชิกจะสามารถใช้งานกระดานซื้อขายสินค้าได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก thaivintage.com
2.ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมัครสมาชิกกับ thaivintage.com จะถูกเก็บไว้ เป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลก่อนได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางการ ค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก thaivintage.com จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิก หรือลบข้อมูลที่เป็นภัยต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือมีผลกระทบต่อผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียน

สมัครสมาชิก VIP Shop

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครและเงื่อนไขการสมัครให้ละเอียด

1. เลือกที่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงและกดปุ่ม "ลงทะเบียน" กรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วนและถูกต้องและเป็นจริง
2. และกดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เสร็จแล้วจะมีอีเมล์ยืนยันการสมัครไปที่อีเมล์ที่ท่านกรอกในการสมัคร คลิ๊กที่ลิ้งค์ เพื่อทำการยืนยัน
3. เข้าระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ท่านลงทะเบียน คลิ๊กที่ลิ้งค์ ยืนยันการส่งเอกสาร และส่งเอกสารที่ถูกต้องเพื่อตรวจสอบ
4. เมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับการติดต่อให้ ชำระเงินและยืนยันการชำระเงิน ตาม Package ที่สมัครมาให้เรียบร้อย
5. จากนั้นจะมีอีเมล์ยืนยันการสมัครสมาชิกมาให้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

เงื่อนไขการสมัครและสิทธิพิเศษ

1. ท่านที่สมัครสมาชิกจะสามารถเปิดร้านค้าละใช้งานกระดานซื้อขายสินค้าได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก thaivintage.com และชำระค่าบริการให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
2.ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมัครสมาชิกกับ thaivintage.com จะถูกเก็บไว้ เป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลก่อนได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางการ ค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก thaivintage.com จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิก หรือลบข้อมูลที่เป็นภัยต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือมีผลกระทบต่อผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียน