หมวดหมู่สินค้า

หน้าสมัคร วีไอพี บอร์ด

Registration Instructions

เพื่อเป็นการยืนยันว่า Email Address ที่ลงทะเบียนไว้กับเรานั้น มีอยู่จริง ระบบของเราจะส่ง Activation Email ไปหาท่าน กรุณาอ่านเนื้อหาของ Email ให้ละเอียด และ ทำการ Activate สมาชิกตามคำแนะนำใน Email
*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนการสมัคร หากข้อมูลที่สงมาไม่ครบสมบูรณ์ทาง ThaiVintage ขอสงวนสิทธิใน "ยกเลิกไปสมัคร" โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ***

*ภาษาอังกฤษ เท่านั้น